Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2647
Trước & đúng hạn: 2641
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 16:36:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ÁI QUỐC - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Khu Ninh Quan - Phường Aí Quốc

Điện thoại: 0904388504

Email: 

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 7
Tất cả: 4,946