THÔNG BÁO
QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ái Quốc Lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ------------------
09/04/2021 09:57:22

QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ái Quốc Lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ------------------

QUY CHẾ LÀM VIỆC

                        Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ái Quốc

                           Lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

                                              ------------------

          Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng;

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

          Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ái Quốc lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành Quy chế làm việc như sau:

          I. QUY ĐỊNH CHUNG

          Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của đại hội phải được trên 50% tổng số đại biểu của đại hội đồng ý; các quyết định điều hành thuộc thẩm quyền của đoàn chủ tịch phải được trên 50% số thành viên tán thành.

          1. Phù hiệu

          Phù hiệu của đại biểu chính thức màu đỏ; đại biểu khách mời màu xanh; nhân viên phục vụ màu vàng. Các đại biểu dự đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ đều đeo phù hiệu phía bên ngực trái theo quy định của đại hội. Đeo huy hiệu Đảng (Nếu có) phía trên phù hiệu đại hội.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1829
Trước & đúng hạn: 1829
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 02:34:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ÁI QUỐC - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Khu Ninh Quan - Phường Aí Quốc

Điện thoại: 0904388504

Email: 

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 15,433